Помагаме на хората да си помогнат сами

Ние вярваме, че най-голямата ценност в обществото са децата и е важно те да получат подкрепа за своето уникално развитие и реализация. Затова осъществяваме проекти, които подкрепят и насърчават личностното израстване и професионалната насоченост на децата.


Социална и професионална адаптация   Постигам по-висок успех   Програма „Добродетели”
picture1
 
picture2
 
picture3
 


Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална квалификация, езикова и кандидатстудентска подготовка на младежи в неравностойно положение.


Постигам по-висок успех
насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50 учениците, лишени от родителски грижи от 8-и до 12-и клас.


Програма „Добродетели”
съдейства за нравственото и духовното развитие на деца и младежи. Осъществени са 7 проекта в 52 детски градини, основни и средни училища. За повече от 8000 деца и младежи преподаването на общочовешките добродетели в часове на класа и в извънкласни занимания се превърна в модел за толерантно общуване.

 

 
 
darenie
Новини и събития
Добрите примери: Райко
11 Февруари 2016 г.

Добрите примери: Райкоall_news