Помагаме на хората да си помогнат сами


Ние активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.
От създаването си досега Фондация Благотворител подкрепя образованието на лишени от родителски грижи деца и младежи, за да се справят успешно в своя самостоятелен път, чрез дългосрочните проекти:


Социална и професионална адаптация   Постигам по-висок успех   В мрежа
picture1
 
picture2
 
picture3
 


Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална  квалификация и кандидатстудентска подготовка и съдейства за намиране на работа на лишени от родителски грижи младежи.
 

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50 учениците от 8-и до 13-и клас от домовете в София.

В мрежа
предоставя достъп до съвременните информационни технологии и интернет на деца между 7 и 18 години, израстващи в домове в страната.
 

 
 
darenie
Новини и събития
Конкурс за стипендии
04 Септември 2015 г.

Конкурс за стипендии

Конкурс
13 Май 2015 г.

Конкурсall_news