Помагаме на хората да си помогнат сами


Ние активизираме творческия потенциал на хората, които подкрепяме и утвърждаваме общочовешките нравствени ценности.
От създаването си досега Фондация Благотворител подкрепя образованието на лишени от родителски грижи деца и младежи, за да се справят успешно в своя самостоятелен път, чрез дългосрочните проекти:


Социална и професионална адаптация   Постигам по-висок успех   В мрежа
picture1
 
picture2
 
picture3
 


Социална и професионална адаптация предоставя възможности за професионална  квалификация и кандидатстудентска подготовка и съдейства за намиране на работа на лишени от родителски грижи младежи.
 

Постигам по-висок успех насърчава с месечни стипендии за успех над 5.00 и над 5.50 учениците от 8-и до 13-и клас от домовете в София.

В мрежа
предоставя достъп до съвременните информационни технологии и интернет на деца между 7 и 18 години, израстващи в домове в страната.
 

 
 
darenie
Новини и събития
Любовта през моите очи
12 Февруари 2015 г.

Любовта през моите очи

Професионални занимания
10 Февруари 2015 г.

Професионални занимания

Конкурс за стипендии
15 Януари 2015 г.

Конкурс за стипендииall_news